Jurginės 2012 balandžio 28d.

Papilėje, prie Augustaičių vandens malūno

 

„Jurgi, paimk raktus, atrakink žemę, išleisk žolę“,- taip dainuojama senoje liaudies dainoje prašant pavasario kuo greičiau ateiti. Lietuviai, žemdirbių tauta, meldėsi gamtos jėgoms, galinčioms lemti gausų derlių. Jei visi pavasario darbai nusiseks – būsi sotus visus metus. Naujesniais laikais archajiškos apeigos susipynė su krikščioniškomis. Taip Jorės, arba Pergubrio, Pergrūdžio, šventė, sutapo su Jurginėmis.

 

 

Jurginių tradiciją prikėlė Papilės kultūros namai. Prikėlė ir naujai įtvirtino, nes šiemet buvo švenčiama jau penktą kartą. Pagyrimo žodžių verti vien už vietos suradimą. O, svarbiausia, kad savininkas priėmė ir nuoširdžiai teikė pagalbą. Buvusiame Augustaičių malūne, kur A.Martyšius įkūręs nedidelį žirgyną, puiki erdvė: nori - koncertų klausykis, nori- pasivaikščiok, nenori - gali vienas sėdėti ir Ventos šniokštimo klausytis. Vietos, pramogų, netikėtos balandžio šilumos pakako visiems. Todėl ir žmonių suplaukė gausybė.

 

 

Renginį rikiavo Šeimininkas ir Šeimininkė su Dukromis (A.Martyšius, S.Vaišnorienė, V.Kupstienė, J.Rimkuvienė). Iki šiol Jurginės tebelaikomos žemdirbių, ypač arkliaganių švente. Todėl prieš išvedant arklius ant pirmos žolės, Šeimininkas po tvarto slenksčiu padėjo spyną, kad vilkams nasrus užrakintų, po to - raktus, kad arkliai bandoje neišsiskirstytų. Pagalvota ir apie bandos prieauglį: du tamsiai dažyti kiaušiniai lems, kad kumelės būtų vaisingos ir pieningos. Tikintis sulaukti gero derliaus, į žemę užkastas duonos gabalas, palaistytas gira. Smagių prietarų turėjo ir moterys: jei nori didelių galvų ir vešlių laiškų, svogūnus reikia sodinti būtent Jurgio dieną, rūtas sėjant būtina katės kojele užvaryti,- tada jos užauga garbanotos ir gražios, viščiukus per kelnių kišką perkiši – vanagai neišpjaus. Apeigine duona ir gira pavaišinti visi renginio dalyviai. Per Jurgines sodinami medeliai ir garbinama augmenija. Išlaikyta ir ši apeigų dalis: aplankyta, apdainuota liepelė, pasodinta prieš ketvertą metų. Seniau didelę kiaušinienę lauke kepdavo tik bernai, ganantys arklius. Šįkart kiaušinienės, žuvienės, žirnių košės užteko visiems norintiems. Ir prie naktigonės laužo galėjo šėlioti visi.

 

 

Puikų reginį, liaudiškas melodijas dovanojo keli folklorą propaguojantys kolektyvai. Vien iš Papilės trys kolektyvai: mažųjų mokinukų "Liepelė", liaudiškos muzikos kapela "Liepa“, jaunimo tautinių šokių kolektyvas (vad. L.Jonaitienė, A.Erlickas, R.Juškuvienė). Dainas traukė kruopiškiai, vadovaujami B.Petrylaitės, „Volungė“ iš Ventos (vad. D.Tenienė). Buvo ir iš toliau atvykusių, irgi žemaičių tradicijas skleidžiančių: folklorinių šokių kolektyvas iš Ylakių (Skuodo r.), Ryškėnų kultūros centro (Telšių r.) kaimo kapela "Judrė" (vad. V.Žitkuvienė, M. Miliauskis) Kolektyvai pagerbti padėkos raštais ir suvenyrais. Šventė suteikė malonių akimirkų daugybei žmonių. Ne vienas mažas berniukas ar mergaitė galės pasakoti: aš jojau ant arklio (tėveliai stebėsis – nemokamai!). Vaišės, koncertai – irgi nemokamai. Bet visa tai turi kainą. Todėl suvenyrais ir įmonės „Papilės aguona“ naminėmis pynėmis apdovanoti rėmėjai : UAB"Saerimner", kredito unija "Tikroji viltis", ūkininkai G.P. Zarembos, A.A. Kontučiai, V.Beišinas. Padėkos žodį organizatoriams tarė seniūnas A.Vaičius. Renginio pabaigoje klausėmės PUSBROLIŲ ALIUKŲ IR SESUTĖS koncerto, kurį dovanojo jaunasis ūkininkas Arvydas Martyšius.

 

 

 

 

 

 

Straipsnis: Rita Masiulienė

Nuotraukos : Audrius Lekavičius - www.audrius.lekavicius.net